Både Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet møtte opp da Norges Fiskarlag la frem den alvorlige situasjonen som har oppstått for fiskeflåten etter at drivstoffprisene løp løpsk som følge av vestlige olje-sanksjoner mot Russland.

– Forståelse og gehør er kanskje ikke det som løser priskrisen for drivstoff, Heggebø?

– Nei, det er riktig. Vi hadde ikke forventet mer over bordet. Våre forventninger går ut på at departementene tar tak i dette i lys av det alvoret som ligger i situasjonen, sier Heggebø.