I Fiskeribladets spalter har fiskekjøper Jens Petter Gylseth ved Steinfjorden Sjømat i Lofoten etterlyst en refordeling for å komme i mål med årets blåkveitekvote.

— Hvis ikke kan dette bli langvarig. Det står 1400 tonn igjen, og det er nesten ikke båt aktiv langs kysten, sa Gylseth til Fiskeribladet sist uke.

Da Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag møttes onsdag, gjorde de vedtak om å ikke tilrå en refordeling i blåkveitefisket på nåværende tidspunkt.

— Helhetsvurdering

I vedtaket viser de til at det per 25. august var fisket 7051 tonn av de 7800 tonnene som er avsatt til kystgruppens direktefiske av blåkveite. De viser også til at fisketakten var noe lavere sist uke på grunn av vanskelige værforhold.

«Opplysninger fra Norges Råfisklag tyder på at det fortsatt er en del fartøy som har kvote igjen, men at det også er et betydelig antall fartøy som er ferdig med sine kvoter. Ut fra en helhetsvurderinger av situasjonen nevnt foran finner Norges Fiskarlag foreløpig ikke grunnlag for å tilrå refordeling i kystgruppens direktefiske, og vil derfor se an fisketakten videre fremover», skriver Arbeidsutvalget i sitt vedtak.

Redusert fisketakt

Fredag morgen var landet kvantum oppe i 7118 tonn. Det viser Fiskeridirektoratets oversikt for hele landet.

Ifølge tall fra Norges Råfisklag har kystflåten i nord landet 343 tonn blåkveite hittil denne uka, mot 448 tonn hele sist uke. Til sammenligning ble det landet 1.373 tonn første uka i andre periode.