Noen av mannskapet på snøkrabbebåten «Enterprise» fikk utbetalt lott på forskudd i påvente av endelig sluttoppgjør. Det hele endte med at forskuddet var det eneste de fikk i lønn fra et av de mest krevende fiskeriene norske fiskere kan delta på.

Rederiets beregninger i sluttregnskapet for 2022 som ble offentliggjort i februar i år viser at det ikke er penger igjen til lott for mannskapet etter at fellesutgiftene er betalt.

Forskudd på lott kan ikke kreves tilbake selv om sluttregnskapet viser at det ikke er dekning for dette i lottregnskapet for fiskeriet.