– Få den ut av rødlista og la oss få høste av den så vi får drevet fiske videre og ikke bli sendt til lands