Tirsdag og onsdag er representanter fra fiskerinæring, forvaltning, embetsverk og andre interesseorganisasjoner samlet i Bergen til høstens store reguleringsmøte i regi av Fiskeridirektoratet. Der diskuteres det hvordan de norske fiskeriene skal reguleres neste år.

Vil redusere avsetningen

Først ut tirsdag var torsken, der det ikke uventet ble debatt om både ferskfiskordninga og kvotebonus for levendefangst. Begge er incentivordninger som myndighetene har innført for å bidra til økt aktivitet utenom hovedsesongen – og ordninger som særlig har vært viktig for fiskeindustrien i Finnmark.