I 2017 begynte det å brenne i snøkrabbebåten «Arctic Wolf» da den lå i tørrdokk på verkstedet Frydenbø Havøysund AS. Over 30 mann, redningsskøyte, sivilforsvar, en skjæreslukker og innsats fra fem kommuner måtte til for å slukke båtbrannen.

Krevde erstatning

To år etter brannen gikk Frydenbø til søksmål mot rederiet Arctic Wolf AS og krevde erstatning for kostnader som følge av at båten var skadet og lå på verkstedet. Disse kostnadene dreide seg om arbeid, kaileie og havneavgifter.

Først etter at rederiet Arctic Wolf ble saksøkt i 2019, reiste de motsøksmål med krav om erstatning for et økonomisk tap på 98 millioner kroner som følge av brannen i 2017.