I en reguleringsmelding opplyser Fiskeridirektoratet at fartøy under 15 meter som fisker makrell, får et tidsbegrenset fritak fra krav til låssetting.

Meldingen fra direktoratet lyder slik:

«Fartøy under 15 meter største lengde som driver låssettingsfiske av makrell uten at de driver samfiske trenger ikke låssette fangsten før overføring av fangsten til godkjent førings-/kjøperfartøy.»

Direktoratet opplyser at forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2022.