Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten i lukket gruppe økes til 25 tonn. For fartøy med største lengde og hjemmelslengde under 15 meter økes kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten til 47,5 tonn, melder Fiskeridirektoratet.

Endringene gjelder fra og med i dag 23. mai 2022.