– Færøyene har sørget for å legge en avgift på deres pelagiske fisk som leveres i Norge. Det har i praksis satt oss uten mulighetene til å kjøpe råstoff fra den Færøyske flåten lenger. Samtidig kan norske båter selge sin fisk til Færøyene uten noen form for norske begrensninger eller særavgifter, konstaterer Geir Robin Hoddevik i Global Fish.

– Nå ser vi det samme skjer med makrellen til de skotske båtene hvor det i første omgang legges inn 30 prosents begrensing for å levere i Norge med opptrapping til 55 prosent, også det uten konsekvenser eller norske mottiltak.