Færøyene har fisket 38.200 tonn av makrellen i internasjonal sone i år, mens 26.500 tonn er fisket i færøysk sone.

Til tross for tidlig start på makrellfisket på Færøyene, har landets pelagiske flåte til nå bare fisket 40 prosent av øyrikets makrellkvote.

Uten norsk sone i år

Færøyene begynte sitt makrellfiske med storflåten i juni og har dermed fisket i om lag to måneder til nå.

– Siden flåten vår ikke har adgang til britisk sone og foreløpig heller ikke til norsk sone i år, legger det en begrensing på mulighetene for å fiske makrell, sier avdelingsleder Jòhan Simonsen i Vørn, som er Færøyenes fiskeridirektorat.