Det danske nettstedet Fiskerforum.dk melder at Færøyenes fiskeriminister Árni Skaale, har i samråd med Folketingets utenriksutvalg fastsatt 2022-kvoten for den færøyske fiskeflåten.

Kvoten er fastsatt til 155.804 tonn, som er 19,60 prosent av totalkvoten på 794.920 tonn, som ble avtalt mellom kyststatene i London i fjor 27. oktober.

Ifølge Skaale er forhandlingene om makrellkvoten for 2023 allerede i gang, og han håper at en avtale kan landes snarlig.

Totalkvoten på 794.920 tonn er også helt på linje med kvoten Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) anbefaler for inneværende år.

Foreløpig kvote

Norge har så langt kun fastsatt en foreløpig makrellkvote på 100.000 tonn for 2022. Den ble satt 22. desember i fjor. I den forbindelse uttalte fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran følgende:

- Det er viktig å fastsette en foreløpig kvote fra 1. januar slik at de som skulle ønske det får mulighet til å starte fisket tidlig på året. Jeg vil sørge for at endelig nasjonal kvote for 2022 blir fastsatt i god tid før størstedelen av det norske makrellfisket starter opp sommeren 2022.

Fiskeribladet kjenner til at den norske makrellkvoten for inneværende år skal være like om hjørnet.

Som Fiskeribladet har omtalt tidligere, klarte ikke kyststatene å enes om en fordeling av totalkvoten seg imellom da de møttes til forhandlinger i mai i år. Norge, EU, Storbritannia, Færøyene, Island og Grønland møttes til forhandlinger, mens Russland ikke var en del av forhandlingene i år.

I fjor klarte ikke kyststatene å bli enige om en kyststatsavtale om makrell. Norge la seg på en hardere linje da det ble fastsatt en egen kvote som var på nær 300.000 tonn, en kvoteandel på 35 prosent av totalkvoten for 2021. Det var opp fra 22,5 prosent i 2020.