På Færøyene ble det totalt meldt inn rundt 4000 tonn i løpet av noen dagers