14 millionar kroner frå Atlantic Marine og tre millionar kroner frå Kåre Sindre Nyvoll.

Det er erstatninga selskapet Stormfuglen Holding, som er eigd av fiskebåtreiar Eva Toril Strand og hennar søster, skal få i erstatning etter salet av fiskebåten Stormfuglen.

Det er dommen i Møre og Romsdal i erstatningssaka Stormfuglen Holding gjekk til mot skipsmeklarselskapet Atlantic Marine i Ålesund og skipsmeklar Kåre Sindre Nyvoll, skriv nettstaden nett.no om dommen som kom i ettermiddag.