Fiskeridirektoratet meldte tirsdag at mannskap fra oppsynsbåten Eir, var om bord på reketråleren Harmoni for kontroll av et stengt rekefelt på Ullsfjorden i Troms.

«Stor fin reke, lite bifangst, snart åpning av feltet og dertil god stemning», skriver Fiskeridirektoratet i en twitter-melding.