Det var pelagisk industrifisk med artene kolmule, tobis og øyepål som fikk minus over hele linja i regnskapene i 2021.