Ole Olsen går med taktfaste skritt forbi tomme tørrfiskhjeller. Himmelen er rosa, og den lave vintersola er i ferd med å forsvinne bak en holme i horisonten.

– Tidligere ble prisene på tørrfisk dumpa før jul fordi folk ville tømme lagrene før året var slutt. Det var ikke bare «Black Friday», men «Black December», sier Olsen og åpner porten til produksjonslokalene ytterst på Leiholmen.

En vegg av tørrfisk åpenbarer seg.

– For å motvirke dette har vår strategi vært å være leveringsdyktig hele året.