Sildesalgslaget melder om en knalluke på tobisen med totalt 40.600 tonn meldt inn fra flåten i forrige uke.

- Beste tobisuke

«Dette er beste tobisuke vi kan finne på våre datasystemer som strekker seg tilbake til 2002. Og det som er spesielt er at vi fortsett er i april», skriver salgsleder Kenneth Garvik i oppsummeringen av forrige ukes fiske.

De vel 40.000 tonnene ble fisket av 23 forskjellige båter, der de fleste har hatt to turer. De største innmeldingsdagene hadde salgslaget tirsdag med 16.100 tonn, etterfulgt av 11.900 tonn søndag.

Det er på tobisbanken Klondyke at mesteparten av tobisen er fisket, om lag 27.000 tonn ble fisket der.

Flere fiskere betegner ifølge salgslaget fisket som eventyrlig. Tobisen herfra er også meget stor.

Fiskeribladet kunne i forrige uke melde om tobispriser på over tre kroner kiloen.

Lav innblanding

«Det som og har vært positivt er at innblanding av hyse og hvitting har vært beskjedent ifølge rapporter både ved fiske og landing. Et nytt trekk ved tobisfiske er at båtene nå tråler pelagisk for å unngå innblanding av bunnfisk. Ved å tråle slik så ligger bunnen i trålen rundt 5-10 meter over sjøbunnen», viser Garvik til i sin oppsummering.

Fangstene av tobis er solgt til norske og danske fiskemelsfabrikker. Med så mye fiske på en uke så blir det litt venting på lossing, spesielt i området Egersund/ Karmøy, påpeker salgslaget.

I kommende uke så forventer salgslaget fortsatt god deltagelse i dette fiske. Med gode værutsikter for hele uken så kan det bli nok en god uke, tror Garvik.