Direktør for miljø og helse i Sjømat Norge, Henrik Stenwig, fortalte om de strengere miljøkravene i sitt foredrag på «Kyst, Fisk og Framtid»-konferansen i Tromsø torsdag.

Strenge krav

Det finnes allerede flere former for miljømerking av fisk. Et av disse er MSC (Marine Stewardship Council), som er det største miljømerkingsprogrammet for villfanget fisk i verden.

Merket garanterer at produktet kommer fra bærekraftig fiske. Norge har vært blant verdens største MSC-klienter der mer enn 90 prosent av det som landes har vært sertifisert.