Nå gjenstår det bare å fiske 30 prosent. EU-flåten er tildelt knapt 18.000 tonn av tredjelandskvoten på torsk i vernesonen fra Norge i år. – Basert på fangstrapportering har EU-fartøy