– Eksporttallene tyder på at både den blåkveita som ble fisket i første periode, og det som lå på lager, nå er solgt. Utgangspunktet