Den største torsken var 113 centimeter lang og 13 kilo, skriver Havforskningsinstituttet (HI) på Facebook.

«Kristine Bonnevie» er for tiden ute på internasjonalt tråltokt i Nordsjøen. Når Fiskeribladet plinger på tråden, tråler forskningsskipet vest for Haugesund.

– Det er helt naturlig at torsk blir så store, men høyt fiskepress over mange år har gitt en lav bestand av torsk i Nordsjøen. Fiskepresset er fortsatt nokså høyt og det gjør at bare en liten andel av en liten bestand blir så store, forteller toktleder Knut Korsbrekke i en artikkel publisert på HIs nettsider.