I april i år kjøpte islandske Samherji sitt datterselskap Icefresh GmbH 40 prosent av aksjene i selskapet Eskøy der Hrafn og broren