– Teinefiske etter reker er framleis eksperimentelt i Norge. Fangstane vil nok ikkje kunne måle seg med trålfangstane. Likevel kan teinefisket bli ei lønsam nisje, seier rekeforskar Guldborg Søvik i ei sak på Havforskingsinstituttet sin heimeside.

I den nye rapporten Teinefiske etter dypvannsreke i Norge gjer forskarane opp rekning for det relativt nye fiskeriet.

– Teinene fangar større reker til betre pris, med tilnærma null bifangst. Dei er skånsame mot havbotnen, og kan brukast der det er for trongt, grunt eller stengt for tråling, seier Søvik.

Men forskarane påpeiker i rapporten at fordelane med reketeiner kan vere så mange og gode dei berre vil. Om ikkje fangstvolumet er stort nok, vil det vanskeleg utvikle seg til ei lønsam næring.