– Uten tiltak anser jeg det som ganske urealistisk at de minste flåtegruppene vil klare å ta kvotene sine i år.

Det sier daglig leder i Norges Kystfiskarlag, Annsofie Kristiansen, til Fiskeribladet.

Og det er ikke bare de minste som har mye igjen å fiske. Den norske fiskeflåten går inn i høsten med store restkvoter på både torsk, sei og hyse i nord. Så mye som 231.836 tonn totalt, ifølge Fiskeridirektoratets statistikker. Over halvparten av dette er torsk.

En tredjedel igjen

Fiskeriavtalen med Russland åpner for at Norge, gjennom den såkalte kvotefleksordningen, kan overføre inntil 10 prosent av de nasjonale hyse- og torskekvotene fra ett år til et annet.