– Uten tiltak anser jeg det som ganske urealistisk at de minste flåtegruppene vil klare å ta kvotene sine i år.

Det sier daglig leder i Norges Kystfiskarlag, Annsofie Kristiansen, til Fiskeribladet.

Og det er ikke bare de minste som har mye igjen å fiske. Den norske fiskeflåten går inn i høsten med store restkvoter på både torsk, sei og hyse i nord. Så mye som 231.836 tonn totalt, ifølge Fiskeridirektoratets statistikker. Over halvparten av dette er torsk.