Avtalen som ble skrevet under på onsdag innebærer en nedgang fra kvoten i 2022 som var på 794.920 tonn. Det er det samme som havforskernes kvoteråd lå på for 2023, en nedgang på 1,6 prosent fra fjorårets kvoteråd.

Selv om landene har blitt enige om en totalkvote, har de ennå ikke kommet helt i mål med spørsmålene om fordeling av bestandene og forvaltningsplanen for makrellen. Partene har fram til 31. mars på å bli enige. Derfor har de allerede nå avtal flere møter i februar og mars 2023 for å arbeide videre. Det skriver regjeringen på sine nettsider.

Positive

På grunn av samarbeidsutfordringer mellom kyststatene som fisker på de store pelagiske bestandene, har det siden 2010 blitt fisket mer makrell enn det havforskerne har tilrådet. Etter Brexit forverret situasjonen seg ytterligere, og Norge mistet retten til å fiske makrell i britisk farvann.

Nestleder i Pelagisk Forening, Ole Christian Olsen, sier de er positive til at man har lykkes med å sette ei kvote. Videre sier Olsen at et av store spørsmålene gjenstår, om hvordan man skal fordele kvoten. Et spørsmål nestlederen håper man finner ei løsning på etter nyttår.

– Tror du man får tilgang til britisk sone?

– Det viktigste er å finne ut hvor mye man kan fiske og fordele det på en riktig måte. Ikke nødvendigvis hvor fisken fiskes, det er mindre viktig. Men det er klart vi ønsker å finne en løsning.

Norsk forhandlingsleder Ann-Kristin Westberg i forhandlinger med EU og UK. Foto: Arkivfoto Nils Torsvik

– Går bra framover

Forhandlingsleder Ann Kristin Westberg er fremdeles i London i forhandlinger med EU om de bilaterale avtalene. Parallelt forhandles det også treparts avtale for forvaltning av Nordsjøbestander.

Trepartsavtalen har spillover-effekter for den bilaterale avtalen, derfor mener Westberg at de bør lande den snart.

– Jeg synes det går bra framover med sistnevnte avtale, skriver Westberg i en tekstmelding til Fiskeribladet.

Videre skriver forhandlingslederen at det ikke er så mye og si om makrellen for øyeblikket.

Bjørnar Skjæran er fiskeriminister og Arbeiderpartiets nestleder. Foto: Bent-Are Jensen

Vil lage en foreløpig kvote

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran uttaler på regjeringens nettsider at han også er veldig fornøyd med at man endelig har fått fastsatt ei totalkvote for makrellen.

– Dette er noe vi har jobbet for i lang tid og som betyr mye for fiskerne og for ei bærekraftig forvaltning av denne viktige fiskestammen, uttaler Skjæran.

Videre står det at departementet vil likevel lage en foreløpig kvote for 2023, slik at de som trenger det kan starte opp fisket sitt allerede fra årsskifte.