Fiskeridepartementet meldte onsdag at det lyktes å oppnå enighet mellom kyststatene om totalkvoter på nvg-sild og kolmule.

For kolmule er det avtalt en totalkvote på 1 529 754 tonn, det er en økning på 1 prosent fra 2023. For norsk vårgytande sild ble totalkvoten 390 010 tonn, som er en nedgang på 24 prosent, skriver departementet i en pressemelding onsdag.

Det er Norge, EU, Storbritannia, Færøyane og Island som er kyststater til kolmule, mens kyststatene til sild er Norge, Russland, Storbritannia, Færøyane og Island.

Sonetilhørighet

Alle partene er enige om at totalkvoten skal fastsettes i samsvar med de faglige tilrådingene fra Det internasjonale rådet for havforsking (ICES). Det er også avtalt at kyststatane skal forsette arbeidet med analyser for sonetilhørighet for både kolmule og sild, viser departementet til.

Når det gjelder avtaler om sonetilgang for norske fiskere i andre lands soner, vil dette forhandles om gjennom de bilaterale forhandlingene, opplyser departementet.

For norske fiskere blir de endelige kvotene for neste år klare etter at reguleringene er fastsatt og at endelige tall for kvotebytte og årets fiskerier er klart.