Avtalene ble skrevet under på henholdsvis 6. desember (kolmule) og 4. november (sild) i kyststatsforhandlingene.

Det er Norge, EU, Storbritannia, Færøyene og Island som er kyststater til kolmule, mens kyststatene til sild er Norge, Russland, Storbritannia, Færøyene og Island.

Veldig glad

– Jeg er veldig glad for at vi nå er enige om totalkvotene for både NVG-sild og kolmule for 2023, og at begge bestandene blir forvaltet innenfor tygge biologiske og bærekraftige rammer, uttaler fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Videre skriver Skjæran at det fremdeles er uenighet om kvotefordelinga for begge bestandene, men at kyststatene har avtalt å møtes tidlig i 2023 for å starte arbeidet med fordelingsdiskusjonene.

Bjørnar Skjæran (Ap) er fiskeri- og havbruksminister Foto: Anders Furuset

De endelige kvotene

En ting alle statene er enige om er at totalkvoten skal fastsettes i samsvar med de faglige tilrådningene fra det internasjonale rådet for havforskning (ICES).

Avtaler om sonetilgang for norske fiskere i andre lands sone, vil forhandles gjennom de bilaterale forhandlingene.

De endelige kvotene for norske fiskere for neste år vil bli klare etter at reguleringene er fastsatt og det finnes endelige tall for kvoteutbytte og årets fiske.