Etter fordelingen av den ubrukte tredjelandskvoten på torsk er gjort, har Fiskeridirektoratet nå refordelt torsk i alle flåtegruppene. Oversikt over gruppekvoter og fartøykvoter, er publisert på Fiskeridirektoratets nettsider.

Oversikten finner du HER.