– Denne ventingen burde vært unødvendig, sier daglig leder Bengt Gøran Pedersen ved Øksfjord Fiskeindustri.

Torsken har vært tilgjengelig på fiskefeltene like utenfor Øksfjord i Vest-Finnmark allerede fra starten av året, og derfra kom det tidlig meldinger om at det foreløpige kvotetaket nærmet seg.

Fiskeridirektoratet understreket imidlertid at de fartøykvotene som første ble lagt ut i torskereguleringene var midlertidige, i påvente av at utregningene av kvotefleksibilitet kunne avsluttes for alle lukkede fartøygrupper.

De endelige kvotene var varslet rundt månedsskiftet januar februar, og torsdag kom en ny j-melding med oppdaterte kvoter.