Kystfisker Kjell Skarshaug fikk nyheten om Havforskningsinstituttet sin pigghå-kvote i Nord-Atlanteren på 17.000-18.000 tonn neste år og i 2024, mens han pusset sjarken på verftet. Han kan uansett ikke drive fiske for tiden, paradoksalt nok på grunn av at for mye pigghå i havet gjør at det ikke går an å drive på vanlig vis.

Ropte varsku for to år siden

Det var Skarshaug og åtte-ti fiskerkollegaer som først ropte varsku om de store forekomstene av pigghå gjennom Fiskeribladet i november for to år siden.