Ett av målene med den mye omtalte kvotemeldingen, som Stortinget vedtok i 2020, var å forenkle kvotesystemet. Mens noen av de vedtatte endringene fortsatt henger i luften og skal utredes gjennom en ny kvotemelding, har fiskerimyndighetene begynt å iverksette andre.

Dette gjelder blant annet innføringen av nye fiskeritillatelser og faste kvotefaktorer.

Kan skape konflikt

En ny og omfattende forskrift, som skal erstatte både konsesjonsforskriften, deltakerforskriften, forskrift om strukturkvoteordning for havfiskeflåten og om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten, har siden i fjor høst vært ute til høring i næringa.