Fiskeridirektoratet påpeker at raudåte foreløpig er en lite utnyttet ressurs i Norge, men har stort potensial for verdiskaping og arbeidsplasser langs kysten. Blant annet kan den brukes til kosttilskudd, legemidler, matvaretilsetninger, kosmetikk og spesialfôr for marin yngel.

Raudåta er viktig som byttedyr for fiskelarver og voksen pelagisk fisk som sild og makrell.

Kystfisker Ulf Gøran Garstad sa nylig til Fiskeribladet at han er svært skeptisk til fiske etter raudåte som nå foregår i Trøndelag. Fisket har pågått den siste tiden foregått i indre Folla med store snurrevadfartøy, som Garstad mener «tømmer fjorden».