Hun er ungdomsrepresentant for Nordland Fylkes Fiskarlag og tok ordet for å dele sine tanker om debatten som for tida preger fiskerinæringa, og som i stor grad har satt sitt preg på landsmøtets første dag.

– Personlig synes jeg dette har utviklet seg i en stygg retning. Jeg er helt enig i at det ikke skal foregå trakassering om bord, men det er ikke rett å bruke mediene til å henge hverandre ut, der det kun er én side av saken som blir fortalt, sa hun.