– Enten må man løfte torsk fra å være hverdagsmat til å bli festmat, eller så må prisen ned fra dagens prisnivå. Vi har hatt veldig høy etterspørsel på fisk, og så går volumet ned. Det skaper en reaksjon i markedet der prisene går opp, og etterspørselen går ned. Det virker som kvotereduksjonen allerede er priset inn, sier administrerende direktør i eksportselskapet Nordic Group, Morten Hyldborg Jensen.

70 prosent vekst

Eksportstatistikken fra Norges Sjømatråd viser at fryst torsk i uke 23 i år kostet 53,78 kroner kiloet.