Alenefisker på sjark i garnfiske, Roy Martin Ellingsen (55) fra Bømlo, er både opprørt og sjokkert over rådene fra Fiskeridirektoratets eksperter på pingere. Både på sin egen hjemmeside og i Fiskeribladet råder Fiskeridirektoratet å styre pingere utenfor garnhalere for å unngå klemskader, slik de legger frem saken.

Risikerer å bli klemt og skadet

– Klemskader på pingerne? Hva med klemskader på oss fiskere.