– Det har aldri vært flere lovbrudd enn nå. Situasjonen viser forhold som ikke er Norge og næringen verdig, sier han.

Dyb ønsker en felles dugnad i næringen, der målet må være å stake ut den nye kursen for en sunn fremtid for bransjen.

Ståle Otto Dyb er reder og skipper på linebåten «Loran». Båten hører hjemme på Godøya i Møre og Romsdal, og har kvoter på torsk, sei og hyse.

– Vi har fått mye kritikk, men nå håper jeg at alle flåtegruppene kan legge bak seg disse diskusjonene og gå sammen for å få slutt på kriminaliteten