En ny rapport fra direktoratet viser at eierne i kystflåten stadig blir færre og større.

Den største enkelteieren i kystflåten eide i fjor åtte fartøy med tillatelse til å fiske 1,08 prosent av gruppekvoten på torsk i nord. Til sammenligning hadde den største eieren for 15 år siden fem fartøy og en andel på 0,46 prosent.

Selv om Fiskeridirektoratet ser at utviklingen går i samme retning i de fleste fartøygrupper og fiskerier, konkluderer de med at det fortsatt er spredning og variasjon i eierskapet i kystflåten.