En ny rapport fra direktoratet viser at eierne i kystflåten stadig blir færre og større. Den største enkelteieren i kystflåten eide