– Det er på tide å ta en grundig gjennomgang av kostnadene i fiskeflåten og sammenligne med inntektsmulighetene. Særlig den minste flåten rammes her. Når en stor del av torskekvoten går med til å dekke pålagte utgifter, bærer det galt av gårde, sier Stig Pedersen, styreleder i Bø Kystfiskarlag i Vesterålen.

Lokallaget avholdt årsmøte tidligere denne måneden og de stadig økende kostnadene for kystfiskeflåten var et sentralt tema på møtet.

Store, faste utgifter

– Vi ser at det kan være en grunn til de påleggene som kommer, og det følger ofte med utgifter.