Likestillingsdebatten har preget fiskerinæringa, særlig det siste året. Manglende kvinnerepresentasjon i fiskernes organisasjoner har fått mye oppmerksomhet, og det har kommet klare forventinger om endring fra øverste hold. Fiskeriministeren har bedt alle næringas organisasjoner ta tak.

– Påvirker Råfisklaget

Denne uken samles 50 delegater til årsmøte i Norges Råfisklag i Tromsø. Selv om grønt skifte i fiskerinæringa blir et sentralt tema, er det også knyttet spenning til vedtektsendringer som er foreslått for å sikre kvinnerepresentasjon i salgslagets styre.