Fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran har ikke bestemt seg for om han vil øke kvoteoverføringene på fartøynivå til