– Selv om vi må ta ned aktiviteten vår, skal vi levere på samfunnsoppdraget vårt. Det er opp til oss å levere innenfor de rammene vi har. Men det blir vesentlig mer krevende nå, sier Nils Gunnar Kvamstø.

Han hadde overhode ikke sett dette for seg, da han tok over som direktør for Havforskningsinstituttet (HI) i januar i år. At han før året var omme skulle varsle dramatiske kutt og oppsigelser i en organisasjon som over tid har opplevd vekst i både aktivitet og budsjetter.