Under tirsdagens årsmøte i Fiskarlaget Nord, fikk hele styret fornyet tillit. Roger Hansen fortsetter også som styreleder.

Styret i Fiskarlaget Nord består dermed av:

 • Styreleder Roger Hansen (vara Jens-Einar Johnsen og Ørjan Furøy)
 • Nestleder Kurt Ludvigsen (vara Hans Henriksen og Rune Sand)
 • Øyvind Bolle (vara Dag Øyvind Ingilæ og Kurt H. Nilssen)
 • Mari-Ann Johansen (vara Håvard Pettersen og Thor Mikkelsen)
 • Bjarni Sigurdsson (vara Tore Novik og Dag Olav Mollan)
 • Tomas Sagen (vara Lars-Jøran Wickstrøm og Alf Normann Hansen)
 • Tommy Nilsen (vara Jim Frantzen og Jørgen Tøllefsen)
 • Tore Mosesen (Jon-Atle Bjørnø og Per Roger Ingebrigtsen)

I landsstyret skal Fiskarlaget Nord representeres av (velges formelt under landsmøtet i november):

 • Tomas Sagen (vara Roger Hansen, Hans Petter Rasmussen og Jens-Einar Johnsen)
 • Kurt Ludvigsen (vara Tommy Nilsen, Dag Olav Mollan og John-Einar Engen)
 • Johnny Caspersen er innstilt som en mulig tredje kandidat

Kontrollnemda i Fiskarlaget Nord består av:

 • Leder Stig Meyer
 • Roar Arne Robertsen
 • Jimmy Tøllefsen
 • Vara Sindre Olav Hansen og Olaf Hansen.

Representanter til styret i Fiskernes Agnforsyning og Norges Råfisklag er delegert til styret å innstille. Valg av delegater til landsmøtet neste år, utsettes til årsmøtet 2022.

Årsmøtet i Fiskarlaget Nord vedtok også at de stiller seg bak Geir Magne Røys som ny leder i Norges Fiskarlag.