Direktoratet har utarbeidet en instruks som legger opp til en innskjerping av tildelingen av snøkrabbetillatelser. Instruksen gjelder umiddelbart og for alle søknader som det ikke er truffet vedtak på, skriver direktoratet på sine hjemmesider.

Skred av søknader

Fiskeribladet omtalte i november i fjor rykter om at snøkrabbefisket skulle lukkes. Dette hadde resultert i et skred av søknader til Fiskeridirektoratet.

I 2021 ble det registrert 22 nye båter. Fra før var det 39 båter i registeret, de fleste fra 2019.