Det er oppsummert reaksjonene fra fiskebåtorganisasjonene etter at Havforskningsinstituttet la frem neste års kvoteråd for anbefalte kvoter på de pelagiske bestandene.

– Det er positivt med en nedgang på bare to prosent i makrellrådet sammenlignet med i fjor. Denne lille nedgangen kommer samtidig som det fortsatt ikke er en kyststatsavtale som fordeler og regulerer makrellfisket, sier Audun Maråk i Fiskebåt som er overrasket over den høye anbefalingen på kolmule.

Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt. Foto: Kjersti Sandvik

Fiskes mindre enn rådet?

– Kvoteanbefalingen 81 prosent opp fra i fjor, er overraskende høy og forteller om en stor bestand med god rekruttering.