Det har aldri vært registrert så mye pukkellaks i Norge som i år. Mange har allerede begynt å snakke om pukkellaksen som den nye kongekrabba - en art som fiskerinæringa har tjent store summer på, og som er blitt en viktig næring for fiskere i Finnmark.

Noe helt nytt

Flere aktører har kjøpt flere hundre kilo pukkellaks i år. Blant annet har Lyder Fisk i Finnmark kjøpt pukkellaks for å eksperimentere med hva den kan brukes til, spesielt etter den har vært fryst.