Nedgangen i torskekvoten kan komme til å gi tapte fangstinntekter for norske torskefiskere neste år på over 1,3 milliarder kroner om man legger årets torskepriser til grunn for neste års fiske.

Om man går ut fra 10.000 norske torskefiskere til å fordele nedgangen, betyr det 130.000 kroner i tapte inntekter i torskefisket for hver norske fisker neste år på torskefeltet sammenlignet med i år.

Et grovt anslag tilsier at norske torskefiskere i år fisker torsk for 710.000 kroner hver i fangstverdi i gjennomsnitt, mens tilsvarende fangstverdi neste år forventes å bli 580.000