Makrellkvotene vil gå litt ned, mens fisket etter hestmakrell foreslås nedskrevet kraftig neste år, dersom forskerne får gjennom sine anbefalinger.

Dette blir resultatet om man legger til grunn at norske fiskeres kvoteandel av de ulike fiskeslagene blir den samme for neste år som i år.

De som fisker hestmakrell, kan komme til svært lav kvote neste år. Foto: Rune Kvamme

Kvoteandeler etter avtaler

Den norske kvoteandelen avhenger i stor grad av om det blir internasjonale avtaler mellom kyststatene som regulerer og begrenser de ulike fiskeriene.