Dette er en konkret historie om hvordan en vanlig leveranse ender opp som svartsalg av fisk i torskesesongen nordpå. Vekta ved innveiing under levering viste 2350 kilo. På sluttseddelen i Norges Råfisklag står det at det ble levert 1800 kilo.

Både fisker og fiskekjøper «tjener» på leveransen. Taperne er torskebestanden og forvaltningen som skal holde styr på at det ikke fiskes mer enn tillatt. Andre tapere er fiskekjøpere, som konkurrerer i markedet med den samme torsken, som de har kjøpt inn dyrere, hvis ikke de også er med på jukset.