Kyststatene har i dag gjort seg ferdig med makrellen som forhandlingstema denne uken, i et møte som fortsetter tirsdag og onsdag i neste uke. Etter det Fiskeribladet kjenner til, er det ikke oppnådd noen enighet om kvotefordelingen mellom kyststatene. Dermed fortsetter trolig overfisket av makrellkvotene også neste år.

I en oversikt over kvoter og fangst som Roald Oen i Norges Sildesalgslag har utarbeidet for Fiskeribladet, går det frem at kyststatene samlet har fisket to tredjedeler av sine kvoter i år, mens norske fiskere har fisket 87 prosent av kvoten som norske myndigheter har satt for dette året.