I fjor sendte Fiskeridirektoratet et forslag om eierskap i kystflåten på høring. Samtlige fiskeri- og sjømatorganisasjoner var i sine svar kritisk til en manglende oversikt over utenlandsk eierskap i den norske fiskeflåten.

I det endelige forslaget fra Fiskeridirektoratet etter høringen foreslo de at fiskebåteiere kan eie inntil 1,5 prosent av gruppekvoten på torsk i nord. I tillegg foreslås det at redere kan eie mellom 10 og 20 prosent av kystflåtens kvoter på makrell, sild og torsk i sør. Dette vil også gjelde for utenlandske eiere.